Implantaten

Welk type implantaten zijn er?

Heeft u gebitsproblemen? Dan kunt u een keuze maken uit:

 • Een tand vervangen
 • Een kroon of een brug op implantaten
 • Alle tanden vervangen (bijvoorbeeld met een klikgebit).

Kroon

Een tand vervangen: een kroon en de verschillende mogelijkheden

Kroon op eigen tandwortel
Soms biedt een kroon een oplossing om de functionaliteit van het gebit te herstellen. Dan zijn er twee oplossingen.

Bij de eerste mogelijkheid ­wordt een porseleinen kroon over een eigen tand vastgelijmd. De afgebroken tand of kies waar de kroon overheen komt, wordt eerst geslepen. Dit zorgt voor een goede pasvorm voor de porseleinen kroon. De kroon wordt vervolgens vastgelijmd op de tand.

Kroon op een implantaat
De kroon wordt vastgeschroefd op een implantaat, die vastgegroeid is in het kaakbot. Het plaatsen van een implantaat is geen grote ingreep. Maar het is wel vakwerk. Kies Implantologie is gespecialiseerd om implantaten zo te plaatsen, dat u geheel ontzorgd wordt.

Een implantaat kent diverse voordelen. Omdat het implantaat gemaakt is van titanium zal uw lichaam het implantaat niet afstoten. De kroon op een implantaat biedt net zoveel kracht en sterkte als uw natuurlijke tanden. Uw kaak zal niet slinken (in hoogte en dikte afnemen) en uw kaak behoudt zijn eigen contour. Kies voor KiL. Kies voor zekerheid.

Schoonhouden is het devies

Een implantaat met een kroon erop is als een eigen tand. Het implantaat is alleen kwetsbaarder dan een eigen tand. Het is dus van cruciaal belang dat de plaats rondom het implantaat, zowel door u als door een professional, goed schoon en vrij van bacteriën wordt gehouden. Tussen de kiezen kunt u naast het poetsen tenminste een keer per dag met een goed passende rager uw kiezen reinigen. De snijtanden kunt u naast het poetsen ook met floss reinigen.

Nazorg: controle na zes weken

De levensduur van een implantaat met kroon hangt af van het dagelijks onderhoud door u, maar ook door een professional. Er zijn plaatsen waar u niet bij kunt komen. Onze mondhygiëniste en de tandarts heeft de juiste kennis, vaardigheid en instrumenten om deze plaatsen te bereiken en schoon te maken. Daarom komt u zes weken na het plaatsen van de kroon terug voor een controle.

Tandsteen verwijderen. We kijken of de geadviseerde mondhygiëne goed uitgevoerd wordt. Wanneer er plak of tandsteen aanwezig is, dan wordt dit verwijderd met extra aandacht voor het implantaat. Tevens wordt de mondhygiëne bijgestuurd en de rest van de tanden en kiezen worden dan ook schoongemaakt.

Röntgenfoto’s. Verder is een röntgenologische controle 1 jaar na het plaatsen van de kroon en daarna om de 2 jaar van belang om een eventuele ontsteking van het bot rondom het implantaat vroegtijdig te ontdekken. Deze controle gaat gepaard met een uitgebreide reiniging van het implantaat en de rest van de tanden en kiezen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze ons gerust.

Brug

Brug op implantaten

Een brug voorkomt problemen. Als er in het gebit meerdere tanden ontbreken, kan een brug de oplossing bieden. Het gevolg van ontbrekende tanden kan zijn dat andere tanden scheef gaan staan of uitgroeien. Bovendien kan dit leiden tot tandvleesaandoeningen en kaakgewrichtsklachten. Het plaatsen van een brug voorkomt deze problemen en levert een verbetering aan het uiterlijk van het gebit.

Wanneer kan een brug nodig zijn: om beter te kunnen kauwen, verbetering van uw uiterlijk en om te voorkomen dat andere tanden en kiezen scheef gaan staan. Als tanden en kiezen ontbreken, kunnen de tanden of kiezen van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien. Ook kunnen de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze scheef gaan staan.

Brug op eigen tandwortels

De traditionele behandeling van een brug is, net als bij een kroon, het vastlijmen van de brug op de natuurlijke tanden of kiezen. Een brug vult de ontbrekende tanden en of kiezen op. Dit wordt gedaan door met de aangrenzende tanden een verbinding te leggen. De onderliggende tanden worden beslepen, zodat de brug erop vastgelijmd kan worden. Op deze manier zit de brug vast.

Nadelen van een brug op eigen wortels. De eigen nog gezonde tanden en of kiezen moeten worden beslepen om de porseleinen brug op te plaatsen. Soms blijkt achteraf dat de eigen wortels niet gezond meer genoeg zijn om een stabiele basis te vormen voor de brug. Een gevolg hiervan is dat er weer naar een nieuwe oplossing gezocht moet worden.

Brug op implantaten

Twee of drie kunstwortels. Ook bij het plaatsen van een brug kunnen implantaten (kunstwortels) helpen. Implantaten bieden een sterke en veilige basis voor de brug. Door in het kaakbot implantaten te schroeven, kan de brug vast gemaakt worden. Hierdoor loopt u geen gevaar dat de aangrenzende tanden beschadigd worden. Met de implantaten behoudt de brug de kracht en sterkte die u gewend was van uw natuurlijke tanden.

Een implantaat kent vele voordelen. Omdat implantaten zijn gemaakt van titanium, zal uw lichaam de implantaten niet afstoten. De brug op implanaten biedt net zoveel kracht en sterkte als uw natuurlijke tanden. Uw kaak zal niet in slinken (in hoogte en breedte afnemen) en u uw kaak behoudt zijn eigen contour. Dit geeft zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid.

Twee of drie bezoeken. De behandeling van een brug op implantaten verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. De brug zelf wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer één tot drie weken tijd nodig.

Vastzetten en controle. Bij de laatste afspraak past de tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast op de implantaten. Daarbij wordt ook gecontroleerd hoe de brug past wanneer de kiezen op elkaar gezet worden en hoe de kiezen over de brug heen schuiven. Indien nodig wordt iets bijgeslepen. Meestal wordt de brug dan vastgezet met een definitief hard cement.

Tijdelijk cement. Soms wil een tandarts aankijken hoe het gaat met een kroon en wordt deze vastgezet op de implantaten met een tijdelijk cement. Na het aanbrengen van het snelhardend cement schuift de tandarts de brug op zijn plaats en drukt deze enige tijd stevig aan.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.

-Klikgebit

Klikgebit op implantaten

Als alle tanden in een gebit ontbreken, kan een kunstgebit een oplossing zijn. Soms heeft het kunstgebit te weinig houvast en kan kleefpasta worden aangebracht voor een betere hechting op het tandvlees.

Klikgebit
Wanneer u uw volledige gebit mist, heeft u doorgaans een kunstgebit (ook prothese genoemd). Een kunstgebit wordt gemaakt op de vorm van uw kaken, zodat deze goed aansluit en wordt los in de mond gedragen. Echter uw kaakbot slinkt omdat er geen eigen wortels meer aanwezig zijn in uw kaak. Uw kaak verandert van vorm, uw kunstgebit niet. Daarom sluit uw kunstgebit niet meer goed aan op uw kaken. Uw kunstgebit wordt als het ware te groot voor uw geslonken kaak en gaat steeds losser zitten. Voor uw dagelijks functioneren is dat zeer vervelend. Het wordt steeds moeilijker om uw kunstgebit goed in de mond te houden. Spreken en eten wordt lastiger en u krijgt een ìngevallen`gezicht: ingevallen mondhoeken en uitstekende kin. De oplossing is een klikgebit.
Dit is een kunstgebit dat wordt vastgeklikt op twee implantaten met drukknoppen of een staaf. Met implantaten stopt het slinkproces van uw kaak en blijft uw prothese stevig vastzitten. Het klikgebit kunt u zelf uit de mond nemen en schoonmaken. Uw dagelijks functioneren zal sterk verbeteren!

Slinkende kaak. Maar naarmate de tijd vordert, zal uw kaak slinken en zal het kunstgebit steeds minder goed passen en losser gaan zitten. Een oplossing is dan een klikgebit, ook wel overkappingprothese genoemd. Dit klikgebit wordt vastgeklikt op implantaten die vastgegroeid zijn in het kaakbot.

Nadelen traditioneel kunstgebit

 Kauwen met een kunstgebit kan soms erg lastig zijn. Vaak is het gebrek aan kracht zetten een probleem. Ook ondervinden mensen met een kunstgebit moeite met de hoeveelheid speeksel in de mond. Dit kan zowel te weinig, waardoor de mond erg droog blijft, als te veel zijn, waardoor mensen gaan kwijlen. Ook veroorzaakt een kunstgebit vaak een drukplek op het tandvlees in de mond, wat als zeer irritant ervaren wordt.

Loszittend gebit. Een groot nadeel van een kunstgebit is dat het kaakbot gaat slinken omdat er geen wortels meer in de kaak aanwezig zijn. Hierdoor past het kunstgebit niet meer goed en gaat het loszitten. Dit wordt als erg vervelend ervaren tijdens het spreken. Ook zal het gezicht veranderen, denk aan het invallen van de mondhoeken.

Van kunstgebit naar klikgebit

Een betere optie is een zogenaamde overkappingprothese of  klikgebit. Dit is een kunstgebit dat niet met kleefpasta vastgemaakt wordt, maar wordt vastgeklikt op twee of vier implantaten met drukknoppen. Het klikgebit kunt u zelf uit de mond nemen en schoonmaken.

Vooral voor onderkaak. Voor veel mensen met een loszittende gebitsprothese kan deze behandeling een uitstekende oplossing zijn. Een klikgebit wordt meestal toepast op de onderkaak, maar kan ook voor de bovenkaak een uitstekende oplossing zijn om geen last meer te hebben van de gehemelteplaat.

Voordelen klikgebit

Geen slinkend kaakbot. Met een kunstgebit kunt u in de loop van tijd een ingevallen mond krijgen. Uw kaakbot slinkt, waardoor de vorm van uw gezicht verandert. Dit ervaart u met een klikgebit niet. De implantaten in het kaakbot zullen het slinken van uw kaak tegengaan. Als het gebit vast geklikt is op de implantaten, beschikt u weer over een natuurlijke kracht om te kauwen en te bijten.

Voordelen klikgebit ten opzichte van een los kunstgebit:

 • Vaste tanden en kiezen
 • Minder slinkende kaken en ingevallen gezicht
 • Geen kleefpasta’s meer nodig
 • Geen gebit op het nachtkastje
 • Vrij gehemelte
 • Behoud van smaak
 • Probleemloos eten
 • Voluit lachen en praten
 • Relatief lichte ingreep

“Eindelijk kan ik weer lachen en genieten van het leven!”

Voor wie is een klikgebit geschikt?

Kunstgebitdragers: personen die geen eigen tanden en kiezen hebben in één of beide kaken. Met name dragers van kunstgebitten in de onderkaak hebben vaak last van een te los zittend kunstgebit en willen liever een vaste oplossing.

Personen met loszittende tanden en kiezen in de boven of onderkaak.

Hoe verloopt de behandeling?

Het plaatsen van implantaten is een relatief eenvoudige ingreep van een half tot één uur. Dit kan onder plaatselijke verdoving, maar naar wens ook onder narcose. Na plaatsing van de implantaten, wordt na 6-12 weken uw definitieve prothese aangepast, waardoor deze ‘klikt’ op de implantaten in uw kaak.

KiL biedt twee soorten klikgebitten:

 • Klikgebit met stegverbinding
 • Klikgebit met drukknoppen

Afhankelijk van de gebitssituatie en een CT-scan brengt de tandarts/implantoloog van KiL een advies uit. Ook de hoeveelheid implantaten waarop het gebit vastgeklikt wordt, is afhankelijk van de situatie van uw gebit.

Eerst de implantaten. Aan de hand hiervan dienen wij een aanvraag in bij uw zorgverzekeraar. Als deze de goedkeuring verleent, kunnen wij met de behandeling starten. Onder plaatselijke verdoving of desgewenst onder narcose worden er kleine schroefjes (implantaten) in uw onderkaak geplaatst, die na ongeveer drie maanden in het bot zijn vastgegroeid. Deze implantaten vormen de basis voor uw kunstgebit. Bij een goede mondhygiëne en regelmatige controle kunnen deze implantaten jarenlang meegaan.

Tijdens de inhelingsperiode van drie maanden mogen de implantaten niet belast worden. Uw huidige gebit wordt voor deze periode aangepast, zodat u niet zonder gebit hoeft te lopen.

Daarna volgt de overkapping prothese. Als de implantaten na 3 maanden zijn vastgegroeid, beginnen wij met het vervaardigen van het kunstgebit, dat in de onderkaak vastgeklikt wordt op een staafje wat verankerd zit aan de implantaten. De gehele behandeling vindt plaats in onze praktijk, van de aanvraag bij uw zorgverzekeraar, het plaatsen van de implantaten tot aan het maken van het kunstgebit. Ook de nacontrole verzorgen wij voor u.

Maak meteen een afspraak

Wilt u een afspraak maken, dan kunt u ons bereiken op:

T. 046 - 207 1111
E. info@kiesimplantologielimburg.nl