Uw verwijzing

Verwijzing voor implantologie

Informatief consult
Een patiënt, die is verwezen naar KiL, is een voor ons onbekende patiënt met een voor ons onbekend probleem. Daarom is de eerste afspraak een informatief consult. De eigen tandarts geeft de patiënt een verwijsbrief mee.

Onderzoek
Tijdens het consult heeft de patiënt de tijd om zijn of haar verhaal te doen en heeft de tandarts-implantoloog de tijd om het probleem te onderzoeken en de mogelijke oplossingen uit te leggen.

Advies en plan
Na het consult volgt een advies. Daarna wordt samen met de patiënt de behandeling gepland.

Richtlijnen

Voor tandartsen geldt een aantal richtlijnen met betrekking tot het verwijzen naar een tandarts-implantoloog:

 • Toelichting. Uw tandarts zorgt voor een uitvoerige toelichting over de gang van zaken bij en na de verwijzing. Bovendien kunt u gedurende of na afloop van het behandelingstraject bij uw eigen tandarts terecht met vragen.
 • Afspraken. Uw tandarts maakt afspraken met de implantoloog over de verdere afhandeling. Zoals de eventuele machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar en de financiële afhandeling.
 • Verwijzing. Uw tandarts geeft schriftelijk de gevraagde hulpverlening aan. Deze krijgt u in een (open) envelop mee en soms heeft de tandarts al een mail met de informatie verstuurd.
 • Financiën. De implantoloog naar wie u bent verwezen, is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de door hem uitgevoerde tandheelkundige handelingen.
 • Voltooiing. Uw tandarts maakt een vervolgafspraak met u na de betreffende behandeling of, indien gewenst, voor voltooiing van die behandeling.

Wij zijn u graag van dienst.

Verwijspraktijk > info tandartsen

Verwijspraktijk > info tandartsen

Goede samenwerking
Op verzoek van de tandarts verzorgt tandarts-implantoloog Jos Deurloo van KiL implantologische behandelingen. Een goede samenwerking met de verwijzende tandarts is daarbij belangrijk.

Behandeling in overleg
In onze praktijk kan een gedeelte of  het gehele behandelplan, inclusief een eventuele initiële voorbehandeling en de prothetische fase, worden uitgevoerd. Dit zal altijd op verzoek van- en in goed overleg met de verwijzende tandarts plaatsvinden.

Terug verwijzing
Verwijspraktijk KiL zal de verwijzende tandarts en patiënten vanaf het eerste contact correct en behulpzaam ter zijde staan. Nadat de patiënt is uit­behandeld, wordt elke patiënt terugverwezen naar de verwijzer.

Hieronder volgt de werkwijze van KiL voor verwijzingen:

 • verwijsformulier
 • onze intake
 • opstellen van een behandelplan
 • botaugmentatie (indien nodig)
 • het implanteren
 • nacontrole

Verwijsformulier

Goede voorinformatie. Voor het opstellen van een goed behandelplan, dat optimaal aansluit op de mogelijkheden van de patiënt, ontvangen wij graag goede voorinformatie. In het verwijsformulier kunt u de vraagstelling, relevante voorgeschiedenis, relevante patiënt factoren en uw behandelvoorstel, vermelden. Ook zijn beschikbare röntgenfoto’s zeer welkom.

Intake

Documentatie voor patiënt. Als er een afspraak is gemaakt voor een intake (het “informatieconsult”) wordt vooraf door ons de volgende documentatie naar de patiënt gestuurd:

 • informatie over implantaten
 • een routebeschrijving
 • een medische anamneseformulier

Tijdens de intake wordt de anamnese afgenomen, de gebitssituatie onderzocht en meestal een OPG (orthopantomogram) gemaakt. Soms wordt deze röntgeninformatie aangevuld met een tandfilm of een CBCT scan. Het probleem wordt geanalyseerd en de behandelmogelijkheden worden met de patiënt besproken.

Opstellen van een behandelplan

Mogelijkheden. Op basis van de bevindingen van de intake en aanvullende onderzoeken zal tandarts-implantoloog Jos Deurloo een behandelplan aan de patiënt voorstellen. Soms is meteen duidelijk wat de behandeling zal zijn, maar vaak zijn er ook verschillende mogelijkheden waarover de patiënt kan nadenken.

Plan voor tandarts en begroting voor patiënt. Een samenvattend verslag met diagnose en het behandelingsvoorstel worden tezamen met de foto’s van het röntgenonderzoek, snel en uiterlijk binnen één week per mail naar de verwijzende tandarts toegestuurd. Indien gewenst kan telefonisch overleg plaatsvinden. De patiënt ontvangt een begroting voor de voorgestelde behandeling.

Voorbereiding behandeling. Bij de volgende afspraak wordt het behandelplan definitief vastgesteld en voorbereidende maatregelen getroffen voor de eerste behandeling (afdrukken, receptuur, etc.). Voor de chirurgische behandeling krijgt de patiënt receptuur voorgeschreven: een antibioticum, chloorhexidine, een pijnstiller, en eventueel valium.

Botaugmentatie (indien nodig)

Zo nodig gelijk met plaatsen implantaat. Als er onvoldoende kaakbot blijkt te zijn is het nodig om een augmentatie techniek uit te voeren. Als er absoluut te weinig bot is om goede fixatie van de implantaten te krijgen moet dat in een aparte zitting gebeuren, maar vaak is het mogelijk om de augmentatie te combineren met het plaatsen van de implantaten.

Osseointegratie. Afhankelijk van verschillende factoren wordt een osseointegratie periode van 6 weken tot 3 maanden aangehouden. Na deze periode worden de implantaten zo nodig vrij gelegd en worden de verdere behandelingen voor het vervaardigen van de suprastructuur (kroon, brug of prothese) uitgevoerd.

Het implanteren

Traditioneel zijn er twee fasen bij het implanteren: het plaatsen van de implantaten en het vervaardigen en plaatsen van de suprastructuur.

Wachttijd steeds korter. Vroeger werd tussen deze twee fasen een wachttijd aangehouden van drie maanden voor de onderkaak en zes maanden voor de bovenkaak. Door betere implantaatoppervlakken en door selectiever en specifieker te indiceren is gebleken dat implantaten vaak al veel sneller na het plaatsen kunnen worden belast.

Early loading. Indien de botkwaliteit goed is, blijkt dat implantaten al na ca. 6 weken kunnen worden belast. Dit wordt ook wel “early loading” genoemd.

Direct loading. In de volgende gevallen is het soms zelfs mogelijk om direct na plaatsen al een suprasrtuctuur te plaatsen.

Nacontrole

Terug verwijzing en verslag. Als de behandeling voltooid is, maken wij controlefoto’s en wordt de patiënt terugverwezen naar de eigen tandarts, die tevens een verslag van de behandeling ontvangt.

Het jaar na de afbehandeling wordt de patiënt door ons tweemaal opgeroepen voor controle en indien er geen problemen worden geconstateerd wordt de patiënt terugverwezen naar de huistandarts. De aanbevelingen voor nazorg van de NVOI wordt hiervoor gehanteerd.

KiL heeft voor implantaten en de bijbehorende overkappingsprothese op implantaten een overeenkomst met grote zorgverzekeraars zoals VGZ (VGZ, Unive, IZZ & IZA) en CZ (CZ, Delta Lloyd, OHRA) een overeenkomst voor machtigingsvrij werken. Dit heeft als gevolg voor de verzekerde, dat wanneer de implantoloog NVOI Jos Deurloo vindt dat er een indicatie is, er direct kan worden gestart met de implantaat behandeling.

 

Heeft u nog vragen?

Voor uitgebreide informatie of het maken van een afspraak neem contact met ons op.

Maak meteen een afspraak

Wilt u een afspraak maken, dan kunt u ons bereiken op:

T. 046 - 207 1111
E. info@kiesimplantologielimburg.nl